Renovera innergård i Stockholm utan förvarning (?)

Det senaste året har verkligen varit en berg-och-dalbana av känslor relaterade till mitt boende. Herregud vad mycket svängar och loopar det har inneburit. Nu kan jag, för första gången, se på året i backspegeln och konstatera att det resulterade i någonting väldigt bra. Det mesta kretsade kring att vi skulle renovera vår innergård i Stockholm. För att ni ska förstå ska jag ta det hela från början: För ett år sedan så vann jag och min dåvarande sambo budgivning på vår drömlägenhet. Det var en känsla som var svår att beskriva efter många års andrahandskontrakt. Äntligen skulle vi få vårt eget boende att ta hand om som vi ville. Sedan efter att ha bott två månader i lägenheten så vaknade vi av ett väldigt oväsen utanför. Lastbilar och en massa redskap dundrade in på gården. Vi mötte en granne och frågade vad det var frågan om. Innegården till vårt hus i Stockholm skulle renoveras, fick vi berättat. Hur vi hade lyckats missa detta när vi skrev på köpepappren var förvånande. Grannen, som var en äldre dam, förklarade: ”Tänk att bästa företaget på att renovera innegård i Stockholm ska fixa vår gård. Det är inte illa?!”. Vi kunde dessvärre inte dela hennes entusiasm. Hur kunde vi missa detta? Vi satte oss in i vad renoveringsarbetet skulle innebära, och tydligen var det ganska omfattande. En renovering av innergården i vårt hus i Stockholm skulle ske ett par månader efter inflytt. Just när våren knackade på dörren skulle vi behöva stå ut med två saker: 1) En obrukbar gård för en tid framöver. 2) Oväsen tidigt på morgonen under Gud vet hur lång tid. Skit, skit, skit, tänkte vi. Men det hela ordnade sig väl. Vi pratade med ordföranden för föreningen i Stockholm som jämrade sig över att vi missat information om att vår innergård skulle renoveras. Vi fick dessutom tala med entreprenörerna som skötte projektet, och de verkade väldigt kompetenta. Tiden gick, oväsendet uteblev mestadels och plötsligt en dag var alla redskap och hela teamet borta. Kvar stod en gård som var ungefär 10 gånger finare än den som varit där innan. Såhär i efterhand är jag glad att vi lät renovera vår innergård i Stockholm. Framförallt känner jag tacksamhet för teamet som gjorde jobbet. Mycket professionellt och effektivt. Ett mycket imponerande resultat dessutom. Hatten av till er!

Läs mer »

INSTALLATION AV DUSCHKABINEN

ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION AV DUSCHKABINEN För alla apparater och komponenter i heminstallationer är det viktigt att inte bara välja optimalt utvalda lösningar, utan också att korrekt installera dem. Även om installationen av duschkabinen inte är en mycket komplicerad uppgift, är det värt att anförtro den till en professionell rörmokare. Kunskap om den teknik som används och alla mekanismer för drift av systemet är avgörande för dess framtida problemfria drift. I detta skede kan specialisten också känna igen möjliga problem och föreslå sin mest gynnsamma lösning. Besök oss även på: http://rörmokare-göteborg.nu MONTERING AV DUSCHKABINEN – ENDAST MED EN PROFESSIONELL RÖRMOKARE Duschen är en av de viktigaste delarna av badrummet. Så det är viktigt att vara korrekt vald och installerad. Särskilt toppmoderna system med omfattande funktioner (t.ex. hydromassage) kan orsaka installationsproblem. Det är inte värt att riskera ett senare misslyckande eller översvämningar i rummet. Det är bättre att överlåta installationen av duschkabinen till rörmokaren med rätt kunskap, erfarenhet och utrustning. DEN PROFESSIONELLA KOMMER ATT TA HAND OM RÄTT: Demontering av den gamla stugan. Installation av utflödet. Installation och tätning av duschbrickan. Installation av duschen, installation av batterier, regndusch, etc. Byte av duschkabin Byte av duschhytt är en till synes enkel uppgift. Ta bara bort den gamla hytten och installera en ny i dess ställe. Tyvärr går praxis inte alltid hand i hand med teori, och att ersätta duschkabinen – särskilt när vi beslutar om en nyare modell – kan förvärra avsevärda svårigheter. Därför är allt arbete i samband med installation och vit installation av duschkabinen värt att utföra i samarbete med den professionella. INSTALLATION AV DUSCHKABINEN – MITT ERBJUDANDE Som rörmokare med många års tjänst har jag erfarenhet av att installera alla vatten- och sanitetssystem. Detta gäller även för olika typer av duschspann. Jag utför installationen av duschkabinen: väggmonterad, Hörnet Fristående Ramlösa Vit installation av duschkabinen är inte min enda specialitet. Jag installerar även system och duschfönster vid baden. Alla uppgifter är helt professionella och omfattande. Förutom det arbete som innefattar installation av duschkabinen ger jag även expertråd om valet av optimala lösningar. Jag råder kunder som planerar att byta ut badet mot en dusch och de som är intresserade av att byta ut stugan mot en ny modell. För att samarbeta bjuder jag in kunder från Stockholm och det omgivande området. Jag erbjuder avancerade omfattande tjänster. Kontakta mig gärna om du är intresserad av att installera en dusch eller annat arbete inom området för den allmänt förstådda hydrauliken.

Läs mer »

professionell partner för markarbeten

Rivnings- och markarbete i Stockholm med omnejd! Letar du efter en professionell partner för markarbeten? Vi är ett rivningsföretag med årtionden av erfarenhet inom rivningssektorn och inom markarbete i och runt Stockholm. Våra speciella områden är en fullständig rivning av en- och flerfamiljshus och byggandet av bygg-gropar för det nya hemmet. Vårt företag har sina egna, högkvalitativa och moderna maskiner, som genomför de uppgifter som rivningsarbetet anförtrotts oss i hög kvalitet. Kvalificerad personal med många års erfarenhet inom rivning är vår garanti för våra kunders tillfredsställelse. Våra tjänster inom markarbeten i och runt Stockholm Rivning av en- och flerfamiljshus samt kommersiella anläggningar Vid markarbeten och rivningsarbeten i anknytning till bostadshus genomför vi först en grundlig rensning av byggnaden som ska rivas. Vi tar också bort skrymmande inventarier eller återstående möbler för kommersiella installationer. Dessutom kommer vi att genomföra en statisk undersökning och en professionell undersökning för föroreningar.  Professionell avveckling av tankar för källar- och jorduppvärmningsolja, inklusive avvecklingsintyg, avlägsnande, avlägsnande och bortskaffande. Särskilt jorduppvärmningsolja tankar måste behandlas separat om de stängs av. Inte bara att en noggrann och professionell intern rengöring måste utföras, först tanken bör tömmas helt. Efteråt kan tanken som nu har rengjorts separeras från linjerna av oss. Nu är det utgrävd och bort. Du kan lita på korrekt bortskaffande av din oljetank, som inte längre behövs, precis som du kan lita på stillastående certifikat som krävs för detta markarbete i Stockholm. Professionellt avlägsnande och bortskaffande av asbest, cementbunden fasad och axelternittakspaneler i enlighet med BTMG-32 i enlighet med alla nödvändiga lagstadgade krav.  Under den förberedande fasen för den faktiska rivningen av byggnader i Stockholm kommer en bedömning av de byggmaterial som används också att äga rum. Om kritiska material som cementbunden fasad enligt BTMG-21 finns under, måste dessa bytas ut separat och kasseras. Isolerande material med asbest i synnerhet är separerade från andra byggmaterial av oss, samlas in och slutligen matas till professionellt bortskaffande. Detta är en viktig process som äger rum före själva rivningsarbetet eller markarbetet i Stockholm, inte bara av miljöskäl, utan också för att garantera hälsoskyddet. Nysta upp byggnader och mark. Bortskaffande av avfall kvarstår, inklusive avlägsnande och professionellt bortskaffande. Särskilt när det gäller äldre byggnader, till exempel när du har köpt en fastighet, är en röjning av intilliggande mark en nödvändig process. Det är inte ovanligt att hitta utländska avfallsrester, som bör bortskaffas. Vi tar över den fullständiga clearing av dina fastigheter i Stockholm samt professionellt bortskaffande av det hittade avfallet. Inomhus säkerställer vi också rummens gångbarhet genom en grundlig avtrassel och rensning. Även inför en rivning eller markarbete i Stockholm. – Rivning av en- och flerfamiljshus- Skapande avbygggropar för ditt nyplanerade hem Referenser Vi är din kompetenta partner i rivningsarbetet eller markarbetet i Stockholm med omnejd. På detta sätt kan vi se tillbaka på den framgångsrika rivningen av olika byggnader, inklusive ett enfamiljshus i Stockholm. Om det är nödvändigt vid röjning och röjning av byggnadsplatser erbjuder vi även ytterligare tjänster som avverkning av träd. Naturligtvis, för oss, professionellt bortskaffande och avlägsnande av avfall

Läs mer »

Dräneringssystemen viktigare än vad vi tror

Alla vet att vattencykeln, tillsammans med syre, är den viktigaste förutsättningen för livet på jorden. En förnuftig användning av elementet vatten är avgörande för levnadskomforten. Till exempel måste en byggnad skyddas mot nederbörd och skyddas mot grundvatten och måste ha en fungerande dricksvattenförsörjning och ett säkert avloppssystem för avfallshantering. Dessutom bör avloppsrören för att skydda marken och grundvattnet inte visa några läckor. Eftersom läckage knappast märks, kan långvariga skador med betydande effekter uppstå om testen inte genomförs. Fastighetsdränering är det strukturella system som används för insamling, utsläpp, bortskaffande och vid behov för förbehandling av avloppsvatten i och på fastigheten. Enligt måtot ”förpliktad egendom” räcker det inte att upprätta en avloppsanslutning utan snarare är fastighetsägaren ansvarig för drift, underhåll och reparation. Skydd mot återflöde bör kontrolleras i byggnader med dräneringspunkter under bakflödesnivån. Dräneringspunkter över bakflödesnivån är dock inte tillåtna att dräneras via ett lyftsystem eller en backflödesventil, huvudsakligen mot bakgrunden att den förträngda luften kan rinna ut obehindrat. Vi har satt ihop juridisk och teknisk information för dig för att samla in nederbörd . Konstruktionen av ett dräneringssystem för fastigheter kräver godkännande av EPE. Vad är att observera allt vi har i en broschyr för dig. För etablering / reparation av en husanslutning i det offentliga området måste en ansökan (ansökningsformulär) lämnas in till oss i god tid. Efter att du har arbetat igenom dokumenten bör du kunna kontrollera dimensioneringen av en huvudsaklig eller samlingslinje samt ett infiltrationssystem. Vi har kopplat en manual för dimensionering av inhemska avloppsrör . Dräneringssystem för fastigheter Den historiska och tekniska utvecklingen under de senaste 90 åren har lämnat oss med dränering av mark som kan ta mycket olika former. Således, särskilt efter världskrigen är de inte alltid i en korrekt och professionell design och byggnadsarbeten betalas eller utformade av specifikationernas fel. Därför är det nu nödvändigt att göra lämpliga justeringar, även mot bakgrunden att på grund av tätningsmaterialet (vit stickad) och den i stort sett ”glömda” tjärfogningen, upp till 65% av alla stengodsrör som lagts före 1960 visar förändringar i position i uttagsområdet, vilket kan leda till läckage . Sedan mitten av 1980-talet har det krävts att alla rör som ligger under bakflödesnivån som transporterar hushållsavlopp måste kontrolleras för deras tillstånd (täthet, stabilitet och driftsäkerhet). Alla som har processer i källaren och inser att deras huvudrör har dirigerats genom byggnaden som ett blandat system måste individuellt kontrollera sina processer i källaren mot återflöde. En central lösning finns också för motsvarande pengar . När det gäller nya anläggningar måste avloppstyperna transporteras separat upp till fastighetsgränsen. Med alla omvandlingar till dränering bör du se till att regnvattenledningar föras separat till fastighetsgränsen och anslutas till avloppsnätet via en avkopplingspunkt (t.ex. axel med öppen passage). Dräneringsrör bör också bytas ut mot grenrör. Där detta inte är möjligt kan det också läggas i en åtkomlig kabeltunnel. Broschyren från det federala ministeriet för transport, byggnad och stadsutveckling ger initial information om service och underhåll . Träd: Vi rekommenderar en titt på dräneringen i Stockholm, speciellt § 45 och gör 55. Ett

Läs mer »

Konsultjobbens vinnare

Vem tjänar egentligen på konsultjobb? Så har jag börjat varje föreläsning om ämnet i snart 5 års tid. Detta är så länge som jag har rest land och rike runt och talat om denna relativt nya anställningsform. Om jag tillåter mig att skryta en smula så kan jag nämna att detta ofta har uppskattats väldigt mycket. Från Ystad till Haparanda har vetgiriga människor velat veta mer om konsultjobb. Det handlar om skolor som anlitar mig för att berätta för ungdomar om alternativa vägar in i arbetslivet. Inte för att den här typen av anställningar är särskilt alternativ längre, visserligen. I andra fall handlar det om att företagen vill veta hur de kan spara pengar på konsultjobb. Så, vem som tjänar på konsultjobb känns som en rimlig frågeställning att börja med. Som ni nu märker så är detta inte en föreläsning. Det ni just nu bevittnar är en text. Eller ett blogginlägg närmare bestämt. Men inlägget är skapat för att svara på frågan, och nu kör vi:  Arbetstagarna Mängder av människor upplever att det är svårt att få en fast anställning. Detta är inte något som är unikt för vår tid, utan så var det även förr 10–15 år sedan. När jag tog studenten 2008 var det få som lyckades få jobb direkt. Konsultjobb fanns, men inte i lika stor utsträckning som nu. Idag är detta ett fullgott alternativ till mer traditionella anställningar. Det öppnar upp dörrar in på arbetsmarknaden för mängder av människor varje år. Det ger dessutom en bra erfarenhet i Cv:t att ha erfarenhet av konsultjobb. Företagen Många som drivit företag känner till dilemmat. Man behöver arbetskraft snabbt och lätt för ett projekt, men man vågar inte anställa om arbetsmängden minskar. Med konsultjobb försvinner detta problem egentligen helt. Man kan anställa på prov och under begränsad tid. Om situationen kräver det och/eller allt känns bra med personen som utför konsultjobbet kan det förlängas eller leda till fast anställning. Konsultbolagen Konsultjobb har förändrat arbetsmarknaden och öppnat nya vägar att gå. När någonting sådant händer behövs organisationer och människor som kan förvalta detta. Det finns mängder av firmor som förser mängder av människor med konsultjobb varje år. Dessa både gynnas av och bygger den nya svenska arbetsmarknaden. Är det någon som är intresserad av att höra hela min föreläsning om konsultjobb? Nu har ni fått fragment och kan avgöra om ni känner er sugna på att veta mer. Kontakta mig i så fall för att höra var jag håller hus inom den närmaste tiden. Ta hand om er!

Läs mer »