Herren på täppan är han som vet mest

23 februari, 2021

stambyte

Avloppstekniker för din byggnad

Stambytarna Stockholm är ett ledande avloppsrenoveringsföretag och marknadsledande inom avloppsrenovering. Förutom renovering och reparationer tillhandahåller vi också supporttjänster som rengöring och inspektion. En viktig fördel för kunderna är att vi genomför alla dessa aktiviteter internt. Detta gör att vi kan realisera projekt flexibelt, effektivt och optimalt hanterbart för dig. Stambytarna Stockholm använder den senaste tekniken och innovativa lösningar. Baserat på vår erfarenhet och beprövade lösningar, rekommenderar vi dig specifikt om den metod som ger det bästa resultatet för din situation. Vi utför allt arbete med kompletta avloppssystem med våra egna människor och resurser. Alltså så kommer du som klient inte behöva ha flera olika företag för att hela projektet ska bli färdigt, vi har personer för allt du kommer behöva för ditt projekt. Så här skiljer vi oss på marknaden. Med korta linjer, optimal samordning och bästa tillgängliga teknik lägger vi grunden för snabb implementering och ett högkvalitativt slutresultat. Renovering av avlopp Vi tillämpar en viss metod för att renovera kompletta avlopp. Vi applicerar en glasfiberarmerad plasthylsa som är impregnerad med redskap från insidan. Därefter tål det nya röret tunga belastningar – i enlighet med konstruktionsberäkningarna. Inloppen svetsas igen och avloppet kan fungera i några fler decennier igen. Ett skadat avlopp behöver inte alltid bytas ut. Vår avloppsteknik specialiserar sig på renovering av avlopp. Vi gör detta med dammfri teknik, helt från insidan. Detta innebär därför minimalt besvär för trafiken och lokalbefolkningen. Om vi bara har tillgång till brunnarna har vi tillräckligt med utrymme för att genomföra renoveringen. Avloppsreparation Naturligtvis behöver inte alla avlopp bytas ut, det kan hjälpa att renovera det. Genom att använda rätt reparationsmetod är det fullt möjligt att uppnå en betydande förlängning av återstående livslängd. Våra avloppstekniker har olika tekniker och kan välja den mest lönsamma tekniken för dig och din byggnad Vi gör reparationer, oavsett om de stöds av robottekniker eller inte, baserade på följande tekniker / material: • Delvis reparation av glasfiberarmerad plast • Delvis reparation med manschett i rostfritt stål • Partiell reparation med integrerad reparation av inloppsbyggnad Robotfräsar Under förbehandlingen för renovering eller reparation använder vi robotknivar för att effektivt ta bort hinder som rotinväxt, lösa fog-tätningar och fästade avlagringar. Med ern kameran på en robot arbetar vi till millimeter. Förutom pneumatiskt driven robotstyrd skärare har Stambytarna Stockholm också hydrauliskt robotdriven skärare och elektriskt driven robotdriven skärare som gör lite ljud. Tekniken och personen bakom knapparna bestämmer slutresultatets kvalitet. För optimal renovering använder våra erfarna och certifierade medarbetare de bästa tillgängliga teknikerna. Behöver din lägenhet renovering så utför vi mer än gärna stambytet. Vi utför stambyten i Göteborg och i Stockholm. Rengöring och inspektion Vill du ha en pålitlig bild av kloaksystemets tillstånd? Då kan vi utföra en kamerainspektion för dig. Innan inspektionen rengör vi avloppet under högt tryck. Vi tar upp smuts från brunnarna. Detta för att senare möjliggöra en inspektion med vår kamera. Vi sätter den datorstyrda kameran i avloppet via brunnen. Kamerabilderna övervakas och spelas in via datorsystem i buss på plats. Vi har traditionella inspektionskameror, en panoramakamera och

Läs mer »