Senaste bloggar

Professionell partner för markarbeten

Rivnings- och markarbete i Stockholm med omnejd! Letar du efter en professionell partner för markarbeten? Vi är ett rivningsföretag med årtionden av erfarenhet inom rivningssektorn och inom markarbete i och runt Stockholm. Våra speciella områden är en fullständig rivning av en- och flerfamiljshus och byggandet av bygg-gropar för det nya hemmet. Vårt företag har sina egna, högkvalitativa och moderna maskiner, som genomför de uppgifter som rivningsarbetet anförtrotts oss i hög kvalitet. Kvalificerad personal med många års erfarenhet inom rivning är vår garanti för våra kunders tillfredsställelse. Våra tjänster inom markarbeten i och runt Stockholm Rivning av en- och flerfamiljshus samt kommersiella anläggningar Vid markarbeten och rivningsarbeten i anknytning till bostadshus genomför vi först en grundlig rensning av byggnaden som ska

Se mer »

Dräneringssystemen viktigare än vad vi tror

Alla vet att vattencykeln, tillsammans med syre, är den viktigaste förutsättningen för livet på jorden. En förnuftig användning av elementet vatten är avgörande för levnadskomforten. Till exempel måste en byggnad skyddas mot nederbörd och skyddas mot grundvatten och måste ha en fungerande dricksvattenförsörjning och ett säkert avloppssystem för avfallshantering. Dessutom bör avloppsrören för att skydda marken och grundvattnet inte visa några läckor. Eftersom läckage knappast märks, kan långvariga skador med betydande effekter uppstå om testen inte genomförs. Fastighetsdränering är det strukturella system som används för insamling, utsläpp, bortskaffande och vid behov för förbehandling av avloppsvatten i och på fastigheten. Enligt måtot ”förpliktad egendom” räcker det inte att upprätta en avloppsanslutning utan snarare är fastighetsägaren ansvarig för drift, underhåll och reparation.

Se mer »

Konsultjobbens vinnare

Vem tjänar egentligen på konsultjobb? Så har jag börjat varje föreläsning om ämnet i snart 5 års tid. Detta är så länge som jag har rest land och rike runt och talat om denna relativt nya anställningsform. Om jag tillåter mig att skryta en smula så kan jag nämna att detta ofta har uppskattats väldigt mycket. Från Ystad till Haparanda har vetgiriga människor velat veta mer om konsultjobb. Det handlar om skolor som anlitar mig för att berätta för ungdomar om alternativa vägar in i arbetslivet. Inte för att den här typen av anställningar är särskilt alternativ längre, visserligen. I andra fall handlar det om att företagen vill veta hur de kan spara pengar på konsultjobb. Så, vem som tjänar

Se mer »